VP6-19.4.1.-16. Helyi Akciócsoportok működési és animációs költségeinek támogatása

Kedvezményezett neve: Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület
A projekt címe: VP6-19.4.1.-16. Helyi Akciócsoportok működési és animációs költségeinek támogatása
A projekt azonosító száma: 1829490430
A támogatás összege: 62.892.639 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2016. június 11.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.


A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása és a VP keretében meghirdetésre kerülő, a 2014-2020 közötti tervezési időszakban, a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása.

Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi:

 • A HFS előrehaladásának és végrehajtásának évenkénti értékelésemunkaszervezet irodájának működtetése,
 • közreműködik a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében
 • tájékoztatási és információs tevékenység végzése
 • a Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez
 • segíti a projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában
 • ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban
 • a Helyi Bíráló Bizottság feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése s pontozása, a legjobb pontszámot elért ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása
 • a területen lévő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőseivel kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik.
 • egyéb az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése
 • a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizá
   
palyazat1