Hírek

ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

  • Készült: 2021. március 05. péntek, 18:00

Az építéssel kapcsolatos változások bejelentésére is kell alkalmazni a a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú KÖZLEMÉNYÉT. Különösen a közlemény 2.3. sz. mellékletében foglaltakat. A közlemény a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny érhető el.

Baromfi és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című felhívás

  • Készült: 2020. április 15. szerda, 12:02

Kedves Állattartók! 

Megjelent a Vidékfejlesztési Program keretein belül a „Baromfi és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. naptól 2022. április 26. napjáig van lehetőség. Az első szakasz zárása 2020. május 11.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.
Projektenként maximum 30 millió Ft igényelhető.
Támogatás mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő +10%, kollektív beruházás +10%
Önállóan támogatható tevékenységek:
Kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi
tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.
1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek. - Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.
2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése. -Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése. 

Az önállóan támogatható tevékenységeket a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
Különösen nem támogathatók:
A trágyatárolók építésére, illetve az istállón kívüli trágyakezelés megvalósítására irányuló, a VP5- 4.1.1.6-15 kódszámú felhívásban támogatott tevékenységek.
Erőgépek beszerzése.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-

LEADER Rendezvények és LEADER projektben tervezett rendezvények megtartása

  • Készült: 2020. április 15. szerda, 11:59

Tisztelt Kedvezményezett!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 40. számában megjelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4.§ d) pontjában (továbbiakban Rendelet)  foglaltak szerint zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Kérjük, hogy legyenek tekintettel azok, akik projektjük részeként rendezvény megvalósítását tervezik, hogy a Rendelet betartása kötelező. Akár a Rendelet miatt, akár saját megítélés alapján kisebb rendezvényekről is úgy döntenek, hogy elhalasztják,  úgy  a tervezett rendezvények időpontja módosítható, melyre változás bejelentést kell benyújtani. A megvalósítási időszak legfeljebb annyival módosítható, amennyi ideig a Rendelet hatályban van.

Az elhalasztott rendezvények miatt szükség lehet a pályázati felhívás módosítására a megvalósításra rendelkezésre álló idő meghosszabbítására. Ezt az Irányító Hatóság – lezárt felhívás esetén is – engedélyezni fogja.

Kérjük, hívják fel a Kedvezményezettek figyelmét arra, hogy amennyiben úgy látják, hogy a tervezett rendezvény nem fog megvalósulni – pl. egy adott eseményhez kötött, ami évente egyszer kerül megrendezésre -, akkor vizsgálják felül a projekt megvalósításának lehetőségét, és amennyiben indokolt, úgy éljenek a lemondás lehetőségével. Ebben az esetben a projekt egyéb elemeinek megvalósítását (pl. eszközvásárlás) se kezdjék meg. 

Falufejlesztő akadémia meghívó

  • Készült: 2020. április 15. szerda, 07:18

Település vezetők és település fejlesztők figyelmébe ajánljuk hogy ingyenes Faluakadémia veszi kezdetét az ország több pontján.

Részletekért kattintson ide.